Nettavisen

Nettavisen er en av landets største aviser, og har stått for progressive og ærlige meninger siden 1996. Vi sørger for at folk flest føler seg sett, og vårt mål er å vekke entusiasme og følelser hos våre lesere. Vi sier fra når det begås urett, og vi tør å ta opp ubehagelige saker. 

Ved å annonsere i Nettavisen treffer du ressurssterke lesere i et trygt annonsemiljø, og vi har noen av de mest attraktive målgruppene i den digitale medieverdenen.

Nettavisen er en del av Amedia, som er Norges største avishus. Gjennom Amedia har vi tilgang til annonsering og markedsføring i over 100 norske aviser. Sammen tilbyr vi bred nasjonal dekning, såvel som treffsikker lokal dekning. 

Vår unike posisjon som landsdekkende avis i samarbeid med lokalavisene, gjør at vi kan tilby annonsører den beste dekningen og synligheten i markedet.

Contact us

Address
Akersgata 34
0180Oslo